تعرفه و سفارش پرینت

سفارش پرینت

توضیحات

موارد فیلتر را کامل انتخاب کنید و پس از مشاهده تعرفه روی دکمه سفارش کلیک کنید

- قیمت ها بر اساس کاغذ تحریر 80 گرمی درجه 1 می باشد

- برای سفارش روی کاغذ گلاسه 125گرمی به قیمت های فوق مبلغ 800 تومان اضافه می گردد

- رنگ معمولی یعنی پس زمینه تصویر سفید است اما المان های رنگی مانند نمودار، متون رنگی، شکل، سرصفحه، پا صفحه، لوگو و ... دارد. (تا نصف صفحه رنگی باشد)

- تمام رنگی یعنی پس زمینه تصویر سفید است اما المان های رنگی مانند نمودار، متون رنگی، شکل، سرصفحه، پا صفحه، لوگو و ... دارد. (تا نصف صفحه رنگی باشد)